Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sty 12, 2018 in Biznes, Prawo |

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Coraz więcej osób decyduje się na komfort i wygodę, jaką dają zakupy w sieci. Niestety nie zawsze jesteśmy zadowoleni z dokonanych zakupów – czy to dlatego, że nie spełniły one naszych oczekiwań, były niezgodne z opisem czy też zwyczajnie się rozmyśliliśmy. Czy mamy wówczas prawo do zwrotu towaru i odzyskania poniesionych kosztów?

Zakupy w sieci a prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy zawarta została umowa na odległość bądź umowa poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowa na odległość zawarta jest między innymi wtedy, kiedy zakupy dokonane zostały za pośrednictwem sklepu internetowego. Moment, od którego zaczyna naliczać się termin 14 dni na odstąpienie zależy od charakteru zawartej umowy. W przypadku zakupu jednej rzeczy zaczyna się on w momencie dostarczenia jej do klienta bądź wskazanej przez niego osoby, gdy w grę wchodzi zakup większej ilości towarów, które dostarczane będą w partiach bądź częściach czas liczony jest od momentu dostarczenia ostatniej przesyłki z zakupionym z góry towarem. Odrębny przypadek stanowi zakup subskrypcji konkretnego towaru, na przykład czasopisma wydawanego co miesiąc – wówczas okres 14 dni naliczany jest od dostarczenia pierwszej przesyłki. W każdym z pozostałych przypadków czas liczony jest od momentu zawarcia umowy. O prawie do odstąpienia umowy konsument powinien być poinformowany dokonując zakupu. Jeśli nie zostanie mu przekazana taka informacja na zwrot towaru przysługuje mu 12 miesięcy. Aby odstąpić od umowy niezbędne jest złożenie stosownego oświadczenia. Może ono nastąpić w dowolnej formie, jednak aby mieć na to dowód najlepiej dokonać go w formie pisemnej. Oświadczenie sformułować można samodzielnie bądź skorzystać z gotowego formularza, który znaleźć można w Internecie. Doręczyć można je osobiście, listownie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca zobligowany jest do potwierdzenia jego otrzymania. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy uznaje się ją za niezawartą. Obowiązkiem sprzedawcy jest zwrot poniesionych przez kupującego kosztów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu dostarczenia mu pisma informującego o odstąpieniu od umowy. Pieniądze powinny być zwrócone w taki sam sposób, w jaki wcześniej zostały przelane przez klienta, chyba, że wyrazi on zgodę na inną formę. Tyle samo czasu, czyli nie więcej niż 14 dni ma konsument na zwrot towaru.