Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 30, 2017 in Biznes, Prawo |

Dla kogo studia podyplomowe?

Dla kogo studia podyplomowe?

Studia podyplomowe własności intelektualnej przeznaczone są dla osób, które ukończyły szkoły wyższe, głównie na kierunku prawa. Oczywiście uczestniczyć mogą również studenci innych kierunków, po przedstawieniu odpowiednich dyplomów, np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych. Dostępne są na wielu uczelniach, wystarczy w odpowiednim terminie zgłosić się z wymaganymi dokumentami, m. in.: podanie, kwestionariusz osobowy, dyplom magisterski, kopia dowodu.

 

Studia mają na celu aktualizację nabytej już wiedzy, jej uzupełnienie. Przedstawione zostają wszelkie zamiany w prawie, które mają wpływ na pracę. Zajęcia zazwyczaj odbywają się w dwie soboty w miesiącu, przez dwa semestry. Celem kształcenia jest nabycie wszelkich nowych informacji, dotyczących prawa własności intelektualnej, ustawy prawo własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawie o ochronie baz danych. Studia podyplomowe prawo autorskie mają za zadanie uzupełnić kwalifikacje. Zaliczenie zajęć odbywa się dzięki zaliczeniu trzech, ważnych egzaminów, oraz bardzo wysokiej frekwencji.