Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 29, 2021 in Prawo |

Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie – najważniejsze informacje

Stwierdzenie nabycia spadku w sądzie – najważniejsze informacje

Stwierdzenie nabycia spadku stanowi szczególną instytucję zawartą w polskim prawie cywilnym, o określonym postępowaniu sądowym. Jego podstawową funkcją jest legitymizacja stanu majątkowego, powstałego jako skutek otwarcia danego spadku. Poznaj najważniejsze informacje odnoszące się do stwierdzenia nabycia spadku w sądzie!

Co powinno znaleźć się we wniosku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunki tego rodzaju wniosku są analogiczne do pozwu, z jednym wyjątkiem. W przypadku stwierdzenia nabycia spadku w sądzie, w miejsce pozwanego wymagane jest wymienienie wszystkich potencjalnych spadkobierców.

Zgodnie z tym, wzorowy wniosek powinien zawierać elementy takie jak:

 • dane wnioskodawcy
 • wskazanie spadkobiercy
 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany
 • wskazanie żądania
 • uzasadnienie wniosku
 • oryginalny akt zgonu spadkodawcy
 • odpisy aktów urodzenia lub małżeństwa spadkobierców
 • odpisy wniosku (wraz z załącznikami dla każdego z uczestników sprawy)
 • podpis wnioskodawcy bądź pełnomocnika

Ponad to w dokumencie należy przedstawić wszelkie okoliczności sprawy, w tym sposób dziedziczenia danego spadku, a także jego zawartość.

Do którego sądu złożyć wniosek?

Jeżeli chodzi o stwierdzenie nabycia spadku, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce. Sprawy sądowe dotyczą najczęściej sytuacji spornych, z niejasnym kręgiem spadkobierców. W takim przypadku, adwokat z Lublin stanowić będzie nieocenione wsparcie na każdym etapie postępowania.

Warto przy tym wspomnieć, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie jest ograniczany żadnym terminem, w związku z czym istnieje możliwość złożenia go nawet kilka lat po śmierci spadkodawcy.

Jak wygląda postępowanie?

Najlepszym rozwiązaniem w postępowaniu sądowym jest skorzystanie z pomocy adwokata od prawa spadkowego z Lublina, poszukującego najkorzystniejszego rozwiązania w danej sytuacji. Pierwszym etapem w sprawie jest złożenie przez wnioskodawcę oraz wszystkich spadkobierców tzw. zapewnienia spadkowego, co ma na celu wykluczenia innych, nieznanych dotąd spadkobierców, a także testamentu sporządzonego przez spadkodawcę. Sąd rejonowi przystąpi w następnym etapie do określenia spadkobiercy, w oparciu o:

 • pozostawiony testament
 • weryfikację kręgu spadkobierców
 • określenie podmiotów spokrewnionych ze spadkodawcą

W przypadku złożenia testamentu, odbywa się jego otwarcie i ogłoszenie. Niezłożone zapewnienie bądź inne dowodu nie zostaną uznane za wystarczające, postanowienie w danej sprawie zapadnie po wezwaniu wszystkich spadkobierców przez ogłoszenie zamieszczone w piśmie poczytnym na obszarze kraju.