Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 21, 2020 in Prawo |

Klasyfikacja organów ochrony prawnej.

Klasyfikacja organów ochrony prawnej.

Ochrona prawna określa zorganizowaną działalność, mającą na celu ochronę porządku prawnego, a także indywidualnych praw podmiotowych jednostki. Organ ochrony prawnej to natomiast organ powołany specjalnie w celu ochrony prawa. Pierwszym, głównym podziałem krajowych organów ochrony prawnej jest represja (polegająca na przywróceniu stanu sprzed naruszenia i posiada charakter następczy) i prewencja (polegająca na zapobieganiu naruszeniu prawa).

 

Organy te dzielimy na:

1. Rozstrzygające/ orzekające/ jurysdykcyjne- zajmują się one rozstrzyganiem sytuacji spornych, przy użyciu prawa. Dzielą się na:

a) Organy sądowe- zostały powołane w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości i rozstrzygania konfliktów. Organy te dzielą się na Sądy i Trybunały. Sądy dzielimy na sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe oraz Sąd Najwyższy. Sądy dzielimy na sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe oraz Sąd Najwyższy. Sądy powszechne to sądy rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Do sądów administracyjnych zaliczamy wojewódzkie sądy administracyjne oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy wojskowe tworzą sądy garnizonowe i okręgowe. Trybunały: Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny oraz Trybunały i sądy międzynarodowe: Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej, Międzynarodowy Trybunał Karny;

b) Quasi – sądowe – to organy zorganizowane w celu orzekania, nie mające upoważnienia do orzekania w imieniu państwa i nie posiadające przynajmniej jednej z cech sądów w znaczeniu materialnym;

c) Pozasądowe – to organy powołane o innych niż orzekanie celów.

2. Organy kontroli legalności/ przestrzegania prawa – są to organy powołane w celu kontroli przestrzegania prawa, zorganizowane właśnie w tym celu.

3. Organy pomocy prawnej – są to organy powołane i zorganizowane w celu świadczenia pomocy prawnej, zwłaszcza udzielanej przez radców prawnych. Ma na celu ochronę praw obywatelskich oraz interesów obywatelskich. Chodzi tu o zapewnienie podmiotom możliwości realizacji ich praw.