Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 19, 2021 in Inne |

DDGS – cenny pokarm dla zwierząt hodowlanych

DDGS – cenny pokarm dla zwierząt hodowlanych

Rozwój przemysłu biopaliw spowodował że utylizowanie produktów ubocznych stało się koniecznością. Niemniej wiele z nich może być wykorzystane w żywieniu zwierząt hodowlanych. Jednym z wartościowych produktów ubocznych jest DDGS kukurydziany. Czym się charakteryzuje ten produkt oraz jakie posiada składniki odżywcze?

Co to jest DDGS? Ważne informacje

Słowo to pochodzi z angielskiego Dried Distillers Grains with Solubles i jest to nic innego jak suszony wywar z kukurydzy. Powstaje on podczas produkcji etanolu z ziaren tej rośliny. Dziś jest on coraz częściej wykorzystywany w żywieniu zwierząt hodowlanych, a przede wszystkim krów.

Takie wykorzystanie suszonego wywaru kukurydzy stanowi znaczące odciążenie środowiska naturalnego od produktów ubocznych pochodzących z przetwórstwa. Jest to sprawdzony sposób na naturalną utylizację.

Kukurydza a produkcja DDGS

Kukurydzę można zaliczyć do jednego z najbardziej wydajnych zbóż pod względem produkcji bioetanolu. Z tony ziaren można wytworzyć aż 400 litrów etanolu, 320 kilogramów CO2  oraz suszonego wywaru. Obecnie w USA roczna produkcja wywaru kukurydzianego wynosi 3,5 mln. W ponad 80 osiemdziesięciu procentach jest on wykorzystywany właśnie w żywieniu zwierząt, a przede wszystkim bydła.

Dziś wywar kukurydziany można znaleźć w wielu mieszankach paszowych oraz jako substytut śrutu wysokobiałkowego. Posiada on znacznie wyższy udział składników pokarmowych w porównaniu do ziaren kukurydzy.

Wywar kukurydzy – produkt o bogatym składzie

Wywar kukurydziany to produkt o bogatym składzie, który z roku na rok jest coraz bardziej doceniany w żywieniu zwierząt hodowlanych. Jest on bogaty w:

  • białko
  • witaminy z grupy B
  • niacyny

Produkt ten jest również bogatym źródłem składników mineralnych. Są w nim obecne związki fosforowe, siarka, oraz różnorodne substancje biologicznie czynne. Ponadto zawiera w swym składzie lej kukurydziany, który to jest bogaty w kwas linolowy.

Ze względu na posiadanie bogatego składu wywar kukurydziany znalazł powszechne zastosowanie w żywieniu różnych gatunków zwierząt gospodarskich. Pośród wielu z nich można wymienić bydło, drób oraz trzodę chlewną.

Wywar kukurydziany a żywienie krów

Wywar kukurydziany jest cennym źródłem białka, którego podawanie w odpowiednich dawkach jest bardzo istotne w przypadku wysokowydajnych krów w okresie wczesnej laktacji. Nierozkładalne w żwaczu białko w niezmienionej postaci przechodzi do poszczególnych odcinków układu pokarmowego w których tworzą się aminokwasy wchłaniane w jelitach.

Regularne podawanie tym zwierzętom wywaru kukurydzianego chroni rowy od powstawania u nich wielu chorób metabolicznych. Ponadto w wytwarzanym mleku zwiększa się znacznie ilość tłuszczu oraz białka. Obecność w wywarze kukurydzianym drożdży w dużym stopniu wpływa na poprawę smaku paszy, dzięki czemu jest ona chętnie pobierana przez zwierzęta.

Wywar kukurydziany jest również źródłem tłuszczu oraz włókna, co wpływa pozytywnie na poprawę procesów trawiennych i wzrost kwasowości w jelitach. Prowadzi to do zmniejszania się ilości chorobotwórczych bakterii w przewodzie pokarmowym.
Wywarem kukurydzianym można częściowo lub całkowicie zastąpić paszę treściwą np. wysokobiałkową śrutę czy też paszę objętościową.