Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 30, 2017 in Biznes, Prawo |

Na czym polega naruszenie własności intelektualnej?

Na czym polega naruszenie własności intelektualnej?

Własność intelektualna obejmuje głównie prawo autorskie, a także prawo własności przemysłowej. Z wszelkich twórczości, które powstają dzięki pomysłom i wyobraźni, uzyskujemy dobra, należące jedynie dla twórców. W przypadku naruszenia ich, mamy prawo dochodzić swojej ochrony w postępowaniu cywilnym. Jeżeli naruszenie wciąż trwa, wówczas możemy żądać ich zaprzestania. Jednak jeśli istnieje podejrzenie, że naruszenie dopiero może nastąpić- żądamy ich niepodejmowania. Głównym celem procesu jest przerwanie, lub zaniechanie.

 

Dalsze kontynuowanie naruszenia może mieć negatywne skutki, które mogą wpłynąć na otrzymywane dobra, rekomendę, ale również rozpoznawalność i przynależność. Wnosić można również o usunięcie skutków, np. podania do wiadomości publicznej wyroku w całości lub w części, a także zwrotu korzyści uzyskanych bezpodstawnie. Dodatkowo w niektórych sytuacjach można starać się o odszkodowanie, lub zapłatę na rzecz Funduszu Promocji Twórczości. Naruszenie własności intelektualnej może zostać również zakwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, lub naruszenie uczciwych praktyk rynkowych.