Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 20, 2020 in Prawo |

Przymusowa rozdzielność majątkowa-o czym musisz wiedzieć?

Przymusowa rozdzielność majątkowa-o czym musisz wiedzieć?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie jest zadaniem łatwym. Często na tym etapie zaczynają pojawiać się wzajemnie pretensje i nieporozumienia. Sąd rozpatruje taką sytuację na wniosek jednego z małżonków, albo gdy wystąpi o to wierzyciel jednego z małżonków. Oczywiście musi wtedy dowieść przed sądem, że zaspokojenie wierzytelności może być tylko wtedy, kiedy majątek zostanie podzielony.

Gdzie szukać porady?

Jak mówi stare porzekadło: “Nieznajomość prawa szkodzi”, dlatego zanim rozpoczniemy batalię przed sądem, najpierw zasięgnijmy fachowej porady. Adwokat Zabrze – onaczyszyn.pl to doskonała inwestycja w wiedzę i czas, która już na starcie może zapewnić powodzenie całej sprawie. Przede wszystkim dowiemy się, który przepis z kodeksu nas interesuje. Zazwyczaj sięga się do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Równie istotną sprawą, o której na spotkaniu się dowiemy, jest tak zwana wspólność majątkowa.

Wspólność majątkowa-kiedy zachodzi, co zawiera?

Wspólnota majątkowa powstaje z chwilą zawarcia, pomiędzy kobietą i mężczyzną, małżeństwa. W jej skład wchodzą wszystkie przedmioty, które zostały zakupione, a więc nabyte, w trakcie jego trwania. Niezależnie, czy zakupili je wspólnie, a może osobno.

W trakcie trwania małżeństwa, albo nawet przed ślubem, małżonkowie mogą zawrzeć umowę małżeńską. Jej skutkiem będzie ustanowienie rozdzielności majątkowej. Jeśli wszystko odbywa się na zasadzie obopólnej zgody i nie ma wzajemnych pretensji, finalnie cała sprawa może zostać uregulowana u notariusza. Zostaje wtedy sporządzona specjalna umowa, na mocy której akt notarialny wchodzi w życie. Zupełnie inny scenariusz jest wówczas, gdy jeden z małżonków nie zgadza się na zarządzenie podziału, albo istnieją jakieś ważne powody, aby ją ustanowić. Jak możemy się dowiedzieć od ustawodawcy, zachodzi wtedy sytuacja zwana: przymusową rozdzielnością majątkową.

Przymusowa rozdzielność majątkowa-który powód może być tym kluczowym?

Ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej nie jest zadaniem łatwym, zwłaszcza do udowodnienia. Dlatego odradza się klientom działanie na własną rękę. Adwokat jest gotowy wspomóc swoich klientów w tej niełatwej sprawie. Przede wszystkim mając duże doświadczenie zawodowe oraz specjalistyczną wiedzę, pomoże odpowiednio przygotować wszystkie dokumenty, a także wyczerpująco odpowie na każde, nurtujące pytanie. Dzięki takiej fachowej poradzie, współmałżonek dowie się, który powód może być tym kluczowym, by wygrać całą sprawę przed sądem.

Kluczowe powody,

Dokonując szczegółowej analizy kodeksu prawniczego, nie znajdziemy artykułu, który bezpośrednio określi, które z ważnych powodów stanowią przesłankę do rozdzielności majątkowej. Zaistniałe, trudne okoliczności oddziałują jednak na interes majątkowy. I to w tak dużym stopniu, że sam majątek może być zagrożony, albo ucierpieć na tym może dobro całej rodziny. I chociaż nie ma oficjalnego wyróżnika, to najbardziej popularnym powodów są:

-nadmierne spożywanie alkoholu, albo choroba alkoholowa
-posiadanie nałogów (np.: hazard)
-zbyt hulaszczy sposób funkcjonowania
-niegospodarność
-zbytnia rozrzutność w zarządzaniu majątkiem
-działanie na szkodę majątku wspólnego, poprzez jego pomniejszanie

W większości przypadków powyższe czynniki stanowią powód, który sąd rozpatruje pozytywnie. Co za tym idzie, zostaje ustanowiona przymusowa rozdzielność majątkowa.

Sposób postępowania w przypadku złożenia pozwu o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Droga prawna jest ściśle określona przed kodeks, dlatego najlepiej będzie gdy skorzystamy z porady eksperta. Adwokat nie tylko sformułuje odpowiedni dokument, ale i dokładnie opowie klientowi o całym przebiegu postępowania.

Efektem wspólnej wizyty w kancelarii, będzie powstanie pozwu. Następnie składa się go do sądu rejonowego. Zawsze wybierany jest ten, który znajduje się najbliżej miejsca, gdzie wspólnie, ostatni raz, zamieszkiwali małżonkowie. I tu następuje jeden z ważnych elementów dla całego procesu postępowania! Przynajmniej jeden z małżonków musi nadal zamieszkiwać tę okolicę, by przynależeć dalej do sądu rejonowego. Jeśli trudno jest ustalić miejsce zamieszkania, wówczas powództwo toczy się przed sądem właściwym małżonka, który wystąpił z pozwem.

Każdy pozew musi zostać uzasadniony i to dokładnie, wraz z dowodami. Przewidziana opłata sądowa wynosi wówczas 200 złotych.