Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 22, 2017 in Prawo |

Działania radcy prawnego.

Działania radcy prawnego.

Radca prawny to wolny zwód zaufania publicznego. Osoba taka może udzielać porad prawnych, przeprowadzać konsultacje, sporządzać opinie, występować przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Jednak warto wiedzieć, że nie może być jednak obrońcą w sprawach karnych. Całość wymaga dużo nauki, zdania wielu egzaminów, gdzie kolejno zostaje wpisany na odpowiednią listę radców prawnych przez okręgową izbę radców prawnych.. Dopiero wtedy może wykonywać pracę w swoim zawodzie.

 

Radca prawny w Gorzowie zajmuje się głównie świadczeniem pomocy prawnej. Pracować może samodzielnie, jako prowadzenie własnej działalności, ale także na etacie u innego przedsiębiorcy. Wiele osób pracę radcy prawnego myli z usługami adwokatów. Jednak są to oddzielne zawody, które mają swój podział. Pomoc prawna jest bardzo popularna w ostatnich czasach, gdzie coraz więcej osób potrzebuje doradztwa w wielu sytuacjach, problemach. O taką pomoc może zgłosić się każdy, w każdej chwili. Jeżeli dany problem będzie potrzebował dalszego postępowania sądowego, wówczas istnieje możliwość pomocy radcy prawnego w dalszych postępowaniach.