Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 1, 2020 in Prawo |

Gdzie szukać skutecznej porady prawnej?

Gdzie szukać skutecznej porady prawnej?

Z prawem mamy styczność cały czas, choć najczęściej oczywiście nie myślimy o tym, ani nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przepisy prawa stają się kwestią nieco bardziej realną, kiedy sami popadamy w kłopoty, albo zostajemy postawieni w sytuacjach, w których brak tej wiedzy sprawia, że nie potrafimy właściwie zareagować. Może być to na przykład problematyczny spadek, konflikt z sąsiadem, pracodawcą, czy usługodawcą. W każdej z tych spraw potrzebne będzie profesjonalne doradztwo prawne.

Radca prawny – czym się zajmuje?

W kwestii takiej, jak polecany radca prawny Chrzanów ma wiele do zaoferowania. Radca to rodzaj prawnika, który po ukończeniu klasycznych studiów prawniczych odbył odpowiednią praktykę (aplikację) i zdał wymagane egzaminy, dzięki czemu uzyskał prawo do wykonywania tego zawodu i prowadzenia własnej kancelarii radcowskiej. Do podstawowych zadań radcy prawnego należy przede wszystkim doradztwo. Dotyczyć ono może wielu, różnorodnych sytuacji.

Oprócz wspomnianych już wcześniej spraw spadkowych, czy konfliktów, które rozwiązanie znaleźć mogą w sądzie, radca prawny doradzać może również w kwestiach prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i wielu innych. Na udzielaniu porad i konsultacji prawnych rola radcy się nie kończy. Może on również sporządzać opinie, czy nawet konsultować akty prawne. Radca prawny może też reprezentować strony przed sądem, pełniąc taką samą funkcję jak adwokat.

Radca prawny, a adwokat – podobieństwa i różnice

Duże podobieństwa pomiędzy radcą prawnym a adwokatem sprawiają, że wiele osób myli ze sobą te dwa zawody. Przede wszystkim należy wiedzieć, że adwokat Chrzanów, zanim uzyska odpowiednie do wykonywania pracy uprawnienia, musi przejść taką samą drogę jak radca. Odbywa przy tym aplikację adwokacką i zdaje egzaminy związane z tym właśnie zawodem.

Zasadniczą rolą adwokata jest zarówno reprezentowanie osób występujących przed sądem, jak i doradztwo, co w zasadzie w pełni pokrywa się z zadaniami radcy prawnego. Podobieństwa są tu na tyle duże, że niektórzy specjaliści postulują połączenie tych dwóch funkcji w jedną. Zasadnicza różnica polega na tym, że radca prawny – o ile nie pełni funkcji obrońcy w sprawie sądowej – może być zatrudniony na etacie przez firmy prywatne, a adwokat nigdy nie ma takiej możliwości.

Dlaczego potrzebna jest profesjonalna porada prawna?

Porady prawne Chrzanów konieczne są z kilku zasadniczych powodów. Po pierwsze prawo jest skomplikowane i składa się na nie ogromna ilość ustaw, rozporządzeń i innych zapisów. Odnalezienie informacji w tym gąszczu wymaga ogromnej i specjalistycznej wiedzy (dlatego też prawnicy często specjalizują się w określonych jego dziedzinach).

O wyniku sprawy sądowej, często decyduje nie racja, a dokładna znajomość przepisów. Dlatego też w sądzie jest dość trudno poradzić sobie bez fachowej pomocy. Z porady prawnej korzystają również przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności nie chcą narażać się na konsekwencje związane z nieumyślnym przekroczeniem prawa w swojej działalności, inwestorzy potrzebujący opinii prawnej i wielu innych.

Ile kosztuje wiedza prawnicza i doradztwo prawne?

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania sprawy, z jaką zwracamy się do radcy prawnego, albo adwokata. Na cenę będzie mieć wpływ również dziedzina prawa, która ma w danym przypadku zastosowanie. Prawnicy wyspecjalizowani w bardzo wąskich dziedzinach to zazwyczaj koszt większy niż w przypadku prawników niewyspecjalizowanych. W niektórych sytuacjach możliwe jest również skorzystanie z możliwości darmowej porady prawnej, aczkolwiek opcja ta dotyczy tylko nielicznych osób.