Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 14, 2017 in Prawo |

Kiedy można skorzystać z usług kancelarii patentowej?

Kiedy można skorzystać z usług kancelarii patentowej?

Ochrona własności intelektualnej wymaga szerokiej wiedzy i doświadczenia, nie tylko prawnego. Dlatego rzecznicy patentowi to profesjonalne i wykwalifikowane osoby, które starają się w pełni pomóc klientom. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i szczegóły omawiane są dokładnie. Wybierane jest optymalne i najskuteczniejsze rozwiązanie, które będzie najlepsze dla zainteresowanego pomocą.

 

Dodatkowo zapewniamy kompleksowe podejście na każdym etapie sprawy, problemu. Kancelaria patentowa Wrocław oferuje głównie usługi, które dotyczą praw własności intelektualnej. Rzecznicy posiadają profesjonalne podejście do ochrony własności intelektualnej, skuteczność w uzyskiwaniu i utrzymywaniu praw wyłącznych oraz profesjonalizm w doradztwie. O pomoc mogą zgłosić się przedsiębiorstwa, działalności, ale również osoby fizyczne, prywatne. Reprezentacja klientów odbywa się głównie w postępowaniach zgłoszeniowych dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i wynalazków w Polsce, czy nawet w Europie. Wszelkiego rodzaju sprawy prowadzone są przed sądami administracyjnymi i powszechnymi, jak również przed Urzędem Patentowym RP i właściwymi urzędami za granicą.