Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on sie 23, 2020 in Prawo |

W jaki sposób uzyskać rozwód?

W jaki sposób uzyskać rozwód?

Jeśli chcemy zakończyć swój związek małżeński, niezbędne będzie, na początku, złożenie wniosku do sądu. Z pozoru może się wydawać, że jest to prosta czynność, jednak jak się okaże, może przysporzyć wielu osobom problemy. Bardzo ważne jest to, aby pozew był szczegółowo i dokładnie napisany. Dzięki temu sprawa rozwodowa może być krótsza, ponieważ nie będzie trzeba przeprowadzać dodatkowego postępowania dowodowego. We wniosku musimy określić czy chcemy rozwód z orzekaniem o winę czy nie. Jeśli wybierzemy pierwszą opcję mamy pewność, że cały proces nie będzie trwał długo. W treści pozwu możemy też wspomnieć o chęci starania się o alimenty albo ustalenia władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Jeśli chcemy mieć pewność, że napisany przez nas wniosek jest wykonany poprawnie, warto poprosić o pomoc prawnika, który nas pokieruje.

Wniosek trzeba przesłać do odpowiedniego sądu. Przyjmuje się, że ma być to placówka w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli jedna z osób nadal tam mieszka. Jeśli nie, należy wybrać sąd w okręgu zamieszkania małżonka, którego pozywamy. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy wybrać sąd osoby, która pozywa małżonka.

Nie ma możliwości, żeby dwie strony złożyły pozew rozwodowy. Może to wykonać tylko jedna osoba, a druga musi na niego odpowiedzieć. Jednak chęć rozwodu może być po obu stronach.

Gdy już napisaliśmy wniosek i wysłaliśmy go do odpowiedniego sądu, należy dokonać opłaty. Zazwyczaj wynosi to około 600zł. Można wystąpić o zwolnienie z poniesienia kosztów rozprawy, jeśli opłacenie pozwu spowoduje znaczący uszczerbek finansowy.

Po dostarczeniu do sądu pozwu, placówka przekaże pisemnie obu stroną informacje o dokładnej dacie rozprawy. Jeśli nasz wniosek będzie dawał nadzieję na odbudowanie związku sąd może zachęcić strony do mediacji. Może również skierować na nie małżonków podczas procesu, jeśli wtedy się okaże, że jest możliwość odbudowania pożycia.

Sąd może orzec o rozwodzie, gdy udowodnione zostanie, że pożycia małżonków nie da się uratować. Warto jednak wspomnieć, że istnieją sytuację, w których sąd może nie udzielić rozwodu, nawet jeśli pożycie małżeńskie rozpadło się na stałe. Przede wszystkim sąd nieorzecze rozwodu, jeśli przez niego ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci obu stron. Drugą sytuacją jest, gdy rozwodu chce jedynie strona, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa. Ostatnią sytuacją, kiedy rozwód będzie niemożliwy to orzeczenie go, gdy będzie on sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Mowa tutaj o sytuacji, gdy jedna ze stron jest nieuleczalnie chora i potrzebuje pomocy małżonka. Jednak każdą z tych sytuacji sąd rozpatruje indywidualnie i poznając dowody w sprawie, może paść różny wyrok.

Rozwód w Jarosławiu – jak to wygląda w praktyce

W trakcie trwania rozwodu na początku małżonkowie zostaną wypytani o podstawowe rzeczy: czy mają dzieci, w jakiej sytuacji finansowej się znajdują lub czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Później zazwyczaj będą przesłuchani świadkowie, którzy mogą przytoczyć ważne informacje w sprawie. Później sąd przesłucha małżonków. Podczas tej części rozwodu, każdy z nich będzie mógł powiedzieć, jak z ich perspektywy wygląda pożycie. Podczas wyroku rozprawy sąd musi określić, kto jest winny rozpadowi małżeństwa. Powinien też rozwiązać sprawę alimentów oraz opieki nad dzieckiem. Oczywiście większość rozwodów trwa nawet kilka miesięcy i nie kończą się one na jednej rozprawie. Powyższy opis to schematyczny opis rozprawy rozwodowej, która w rzeczywistości może wyglądać trochę inaczej.

Porady prawne w tym zakresie udzieli Adwokat z Jarosławia – Celestyna Kusa Gajur.