Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on gru 30, 2017 in Prawo |

Jak funkcjonuje pomoc prawna?

Jak funkcjonuje pomoc prawna?

Wielu osobom zdarzają się problemy, kłopoty, sytuacje, które wymagają konsultacji z osobami prawnymi, które się na tym znają. W wielu miastach znajdziemy osoby, które świadczą pomoc prawną. Są to głównie: adwokaci, radcy prawni, notariusze, a także doradcy prawni, jednak w niepełnym zakresie. Świadczone jest w ramach zawodu zaufania publicznego. Najczęściej osoby zgłaszają się w celu: poradnictwo prawne, obrona w sprawach karnych, opracowywanie aktów prawnych.

 

Kompleksowa pomoc prawna Konin dostępna jest dla każdego i w każdej sytuacji. W naszym kraju dostępne są także nieodpłatne punkty pomocy, gdzie pracują doradcy prawni. Jednak nie otrzymamy tutaj informacji, które obejmują sprawy z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. Jeżeli nasza sprawa wymagać będzie postępowania sądowego, wówczas osoba prawna może napisać dla nas pismo o m. in.: zwolnienie z kosztów sądowych, stanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, czy ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.