Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on maj 21, 2020 in Biznes |

Jak założyć swoją działalność gospodarczą?

Jak założyć swoją działalność gospodarczą?

Na pewno kiedyś w naszych myślach pojawił się pomysł posiadania własnej działalności gospodarczej. Mimo wielu wyobrażeń o funkcjonowaniu takiego miejsca nie zawsze mamy odwagę, aby ostatecznie zdecydować się na prywatny biznes. Główną przeszkodą zazwyczaj okazywała się biurokracja (ewentualnie niedostateczna ilość funduszy). Mogła przerażać duża liczba obowiązkowych formalności, inną blokadą przed otwarciem firmy była możliwa wizja bankructwa. Jednak warto zaryzykować swój czas i energię w rozwinięcie przedsięwzięcia. Razem z rozwojem technologicznym procedury nie wydają się już takie straszne, a najważniejszą decyzją będzie wybranie formy działalności. W zależności od branży trzeba wybrać rodzaj spółki, jedną z najpopularniejszych w Polsce jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, choć coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na firmę jednoosobową. Czym się różnią i na czym polegają?

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – CHARAKTERYSTYKA
Załóżmy, że chcemy prowadzić sklep meblowy. Żeby oprzeć go o spółkę z o. o. musimy posiadać kapitał w wysokości minimum 5 tysięcy złotych. Może ją założyć jedna osoba albo dwie, które stają się wtedy wspólnikami. Obaj wnoszą określony wkład finansowy i w razie niewypłacalności odpowiadają wyłącznie do wpłaconej kwoty. Natomiast dług, zwłaszcza będzie ściągany z majątku firmy, czyli z dochodu, który przyniosły sprzedane meble.
Spółka jest zarządzana przez zgromadzenie wspólników, natomiast do jej reprezentowania powoływany jest zarząd składający się z co najmniej jednej osoby. Przy zakładaniu firmy trzeba sporządzić odpowiednią umowę, a potem ją zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), można dokonać tego przez Internet, wtedy od razu zostaje nadany numer REGON oraz NIP. Sklep meblowy stworzony na fundamentach spółki z o. o. jest zobligowany do:
– płacenia podatku VAT
– płacenia podatku CIT
– prowadzenia pełnej księgowości
– dokonywania sprawozdań finansowych

FIRMA JEDNOOSOBOWA (SAMOZATRUDNIENIE) – CHARAKTERYSTYKA
Kiedy jesteśmy zdecydowani na samodzielne kierowanie działalnością, to sklep meblowy można otworzyć na podstawie firmy jednoosobowej. Należy zaznaczyć, że ta forma nadaje się szczególnie dla małego biznesu, nie funkcjonującego na szerszą skalę (np, wojewódzką).
W odróżnieniu od spółki z o. o. nie ma wymaganego minimalnego wkładu, nie potrzeba również sporządzania umowy. Minusem może być odpowiedzialność całym majątkiem – zarówno firmowym jak i prywatnym. Dodatkowo jak przedsiębiorstwo nie osiągnie zysków, to wszystkie obowiązkowe składki (np. ZUS) będą pokrywane z prywatnych pieniędzy. Po momencie wpisania działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej właściciel staje się oficjalnym przedstawicielem firmy. Automatycznie przypisany jest numer REGON i NIP, którymi trzeba się posługiwać przy transakcjach. Ponadto przedsiębiorca:
– może zostać płatnikiem VAT
– będzie podatnikiem PIT (forma do wyboru)
– będzie mógł rozliczać się za pomocą księgi przychodów i rozchodów albo ryczałtu ewidencjonowanego
– będzie zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, jeśli przychody przekroczą 2 miliony euro