Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on paź 16, 2019 in Prawo |

Które ubezpieczenia motoryzacyjne są obowiązkowe?

Które ubezpieczenia motoryzacyjne są obowiązkowe?

Polisy ubezpieczeniowe można podzielić na dwa rodzaje – niektóre z nich są obowiązkowe, inne zaś zupełnie dobrowolne. Obligatoryjny obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ma każdy właściciel pojazdu. Zasada ta regulowana jest przepisami krajowego prawa i nie ma od niej wyjątków. Póki co, polisa przypisywana jest do konkretnego pojazdu. Oznacza to, że nawet jeżeli sprawcą wypadku nie będzie właściciel pojazdu, to ostatecznie on zostanie obciążony kosztami, na przykład unieważnieniem wypracowanych do tej pory zniżek ubezpieczeniowych

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej czyli popularne polisa OC jest na terenie naszego kraju obligatoryjna. Takie ubezpieczenie musi posiadać każdy pojazd, nawet jeżeli stoi tylko w garażu. Jeżeli właściciel pojazdu nie dopełni obowiązku wykupu obowiązkowej polisy, to musi się liczyć z bardzo dotkliwymi karami finansowymi. Dobrze jest mieć świadomość tego, że istnieje specjalny system informatyczny, którego zadaniem jest bieżący monitoring ubezpieczeń samochodowych. Urząd od razu widzi, kto nie zapłacił w terminie polisy ubezpieczeniowej. Im większa będzie przerwa pomiędzy kolejnymi polisami, tym bardziej dotkliwa będzie kara finansowa. Ubezpieczyciele przypominają o kończącym się terminie ubezpieczenia. Jeżeli ktoś ma samochód, którym chociażby ze względu na stan techniczny nie planuje więcej jeździć, to najlepiej jest taki pojazd wyrejestrować i sprzedać na złom. Po wyrejestrowaniu pojazdu nie ma się już obowiązku opłacania za niego składek na ubezpieczenie.

Jak załatwić kwestię polisy OC?

Polisę ubezpieczeniową można nabyć na kilka sposobów. Można to zrobić podczas wizyty u ubezpieczyciela. Można skorzystać także z wygodniejszej opcji jaką jest zawarcie umowy przez internet. Motoryzacja jest obecnie powszechna, nie dziwi więc to, że ubezpieczyciele chcąc dotrzeć do jak najszerszej grupy potencjalnych klientów proponują swoje usługi online. Przed zawarciem umowy można skorzystać z wyszukiwarki ubezpieczeń. Nie tylko znajdzie ciekawe oferty, a le także porówna je ze sobą proponując taką, która dla konkretnego kierowcy będzie najbardziej korzystna. Aby móc zawrzeć umowę z ubezpieczycielem należy posiadać ważne badanie techniczne. Warto o tym pomyśleć odpowiednio wcześniej, zwłaszcza jeżeli termin wykonania badania technicznego pokrywa się z terminem końca polisy. Jeżeli samochód na czas nie zostanie dopuszczony do ruchu, to można mieć problemy u ubezpieczyciela.