Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 12, 2019 in Prawo |

Do czego może być potrzebny akt notarialny?

Do czego może być potrzebny akt notarialny?

W celu załatwienia niektórych spraw, przeważnie urzędowych, potrzebny jest akt notarialny. Jego sporządzenie staje się niezbędne także w przypadku przekazania darowizny mieszkania czy spisania testamentu. Za sporządzenie takiego dokumentu pobierana jest stosowna opłata, jednak nie może być ona dowolnie ustalana przez notariusza, tylko jest niejako z góry ustalona przez akty prawne. Kiedy można pokusić się o stworzenie aktu notarialnego w jakiejś sprawie, a kiedy staje się on niezbędny do wykonania określonych czynności?

Sprawy rodzinne

Pomimo tego, że rodzina uznawana jest za podstawową komórkę społeczną, to nie wszystko może być oparte na więzach krwi i wypowiedzianym słowie. Niektóre czynności, aby mogły zostać uznane za ważne w świetle przepisów prawnych wymagają sporządzenia aktu u notariusza. Maksymalne stawki, jakie mogą być pobrane przez notariusza za sporządzenie konkretnych aktów notarialnych zostały ustalone przez obowiązujące na terenie Polski przepisy prawa. W ramach aktów notarialnych przeprowadzane powinny być przede wszystkim spadki i darowizny. Jeżeli rodzice chcą przekazać swojemu dziecku mieszkanie czy też dom, to przeniesienie aktu własności winno nastąpić właśnie u notariusza w formie sporządzenia aktu notarialnego darowizny. Wizyta u notariusza może okazać się także konieczna jeżeli ktoś chce sporządzić testament. Co ciekawe, również zawarcie intercyzy małżeńskiej, czyli rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami następuje w drodze sporządzenia aktu notarialnego. Podobnie może być również w przypadku konieczności załatwienia jakiejś sprawy w urzędzie za współmałżonka – może być wtedy wymagane upoważnienie spisane u notariusza.

Do czego potrzebny jest akt notarialny?

Nie każdy wie o tym, że akt notarialny ma szczególny status pośród różnorodnych dokumentów urzędowych jakie można spotkać na terytorium całego kraju. Jedyną osobą, która upoważniona jest z mocy prawa do sporządzenia takiego dokumentu jest notariusz, choć od tej ogólnej zasady istnieje jeden wyjątek. W sprawach szczególnych akt poświadczony notarialnie może być sporządzony przez konsula, jednak musi to mieć miejsce poza granicami kraju, jak również nie można zapomnieć o tym, że niezbędne staje się wówczas specjalne upoważnienie wydane przez stosowne ministerstwo. Akty notarialne najczęściej wykorzystywane są prócz spadków i darowizn jako poświadczenie woli sprzedaży/kupna nieruchomości. Jeżeli przy transakcjach dotyczących nieruchomości zabraknie takiego aktu, to z mocy prawa czynność ta jest nie ważna.