Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lip 21, 2019 in Biznes |

Zapomniana część gospodarki

Zapomniana część gospodarki

Rolnictwo jest obecnie działem gospodarki, który można powiedzieć zaczyna umierać. Udział rolnictwa w PKB jest bardzo niski, ponieważ wynosi on zaledwie 2, 6 procent. Oczywiście samo mieszkanie na wsi obecnie jest coraz bardziej popularne. Ludzie chcą odpocząć od zgiełku miasta, ciesząc się ogrodem, świeżym powietrzem i możliwością spaceru po spokojnej, zielonej okolicy. Jednak nie przekłada się to żaden sposób na pracę rolniczą, która kiedyś charakteryzowała wieś.

Tani sposób na zarabianie pieniędzy. Czy na pewno?

Może się wydawać, że praca na gospodarce nie generuje dużych kosztów poza czasem, który należy jej poświęcić. Jednak tak naprawdę społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy ile rolnik musi nieraz zainwestować w swój interes, zwykle mogąc liczyć tylko na siebie. Bieżące wydatki potrafią niejednokrotnie zaskoczyć właściciela. Co powinien w takiej sytuacji zrobić? Jedną z opcji jest kredyt rolniczy.

Co bank może zaoferować potencjalnym klientom?

Rolnik może otrzymać dwie propozycje. Pierwszą z nich jest tradycyjny kredyt gotówkowy przeznaczony dla osoby indywidualnej, której głównym utrzymaniem jest gospodarka. Otrzymane finanse przeznacza się na cele związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Natomiast druga możliwość to kredyt rolniczy na środki trwałe lub też inwestycje.

Jaki kroki należy poczynić?

Ofert, jak w przypadku innego rodzaju kredytów, jest dużo. Te zobowiązania finansowe nie różnią się znacznie bardziej od tradycyjnego kredytu gotówkowego. Dlatego też formalności, które należy spełnić również nie są specyficzne. Rolnik powinien zgłosić w banku odpowiedni wniosek, po czym kredytodawca przystępuje do weryfikacji tożsamości potencjalnego kredytobiorcy oraz sprawdza jego zdolności do spłaty zobowiązania. Bank badając historię, a także zdolność kredytową, wyznacza zakres kwoty przysługującej danemu klientowi. Wymaga się dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Gminy o dochodach konkretnego gospodarstwa rolnego oraz ilości hektarów przeliczonych. Dodatkowo powinno się zadbać o złożenie dokumentu potwierdzającego fakt niezalegania z podatkiem rolnym, czy też składkami na ubezpieczenie społeczne z KRUS.

Który kredyt wybrać?

Kredyty rolnicze można podzielić na trzy kategorie: obrotowe, inwestycyjne praz preferencyjne. Oprócz celu na które są przeznaczone, charakteryzuje je odmienność kwot, które przysługują rolnikowi. Przykładowo, kwota pierwszego z nich nie może przekroczyć 40 000 zł, natomiast wysokość kredytu preferencyjnego waha się od 5 do nawet 16 milionów zł. Są to różnice bardzo istotne. Jednak warto pamiętać, że zanim zdecyduje się na takie zobowiązanie, można zasięgnąć rady niezależnego eksperta finansowego, który pomoże wybrać ofertę najlepiej spełniająca oczekiwania klienta, a także wskaże wszelkie plusy i minusy potencjalnie zawartej umowy.