Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 1, 2020 in Finanse |

Windykacja – na czym polega?

Windykacja – na czym polega?

Zaciągając jakiś dług, trzeba się liczyć z tym, że prędzej czy później wierzyciel będzie chciał odzyskać swoją należność. Od czasu powstania firm windykacyjnych, narosło wokół ściągania długów wiele kontrowersji. Dotyczy to szczególnie zwykłych ludzi, którzy pod przymusem są zobligowani do oddania konkretnej kwoty. Często na drodze postępowania komorniczego, gdzie odsprzedaje się ich własność. Podobne sytuacje zdarzają się codziennie, nie należą one do przyjemnych rzeczy, ale tak stanowi polskie prawo.

NA CZYM W OGÓLE POLEGA WINDYKACJA?
Windykacją nazywa się sposób postępowania mający na celu odzyskanie należności. Można rozróżnić windykację pozasądową – pisemne wezwanie do zapłaty, upominanie itd. oraz windykację sądową – odbywającą się przed sądem.
Wszystkie duże banki posiadają własny dział windykacyjny, który ściąga zaciągnięty dług. Poza nimi działają firmy windykacyjne oferujące swoje usługi innym przedsiębiorcom chcącym odzyskać należności. Równie aktywnie działa strona przeciwna, czyli dłużnik. Jeśli nie zgadza się na zaproponowane warunki, także może reprezentować go prywatna kancelaria prawna. Podobne procesy między wierzycielami a dłużnikami są systematycznie obecne na wokandzie. Przegrana strona może opłacić cały przebieg sprawy i dodatkowo wypłacić pokrzywdzonemu odszkodowania.

Windykację także dzieli się na trzy rodzaje:

1) Windykacja polubowna – stosowana, kiedy obu stronom zależy na szybkim rozwiązaniu konfliktu. Ważne, aby dłużnik wykazywał przy tym dobrą wolę do spłaty. Mogą być zastosowane np. negocjacje, które sprawią, że należność będzie podzielona na raty albo regularne informowanie o konieczności zwrotu pieniędzy.

2) Windykacja sądowa – realizowana, gdy nie ma kontaktu z dłużnikiem albo kiedy unika on stawienia się w sądzie. Strona starająca się o odzyskanie długu uzyskuje wtedy sądowy nakaz, a sama sprawa trafia do komornika.

3) Windykacja egzekucyjna – czyli prowadzenie czynności odzyskujących dług. Może się odbywać poprzez zajęcie konta bankowego i pobranie wyznaczonej kwoty, pozyskanie części wypłaty pracowniczej, albo zabranie przez komornika przedmiotów o wysokiej wartości i ich sprzedaż, np. samochód, telewizor czy pralkę. W ostateczności może być zajęte mieszkanie lub dom i również oddane na sprzedaż.

JAKA JEST ROLA WINDYKATORA I KOMORNIKA?
Pozornie te dwie funkcje są bardzo do siebie zbliżone, jednak istnieją podstawowe różnice. Windykator pracuje w prywatnej spółce, natomiast komornik jest urzędnikiem państwowym. Osoby zajmujące się windykacją zatrudnia właściciel chcący odzyskać swoją należność. Rolą windykatorów jest upominanie się o zwrot u dłużnika, w tym celu wysyłają upomnienia lub starają się nawiązać z nim kontakt, nawet poprzez odwiedzenie go w domu. Jednocześnie pomagają klientowi złożyć sprawę do sądu. Z kolei komornik realizuje wyrok wspomnianego sądu. Z wydanym nakazem udaje się do miejsca zamieszkania dłużnika i na jego podstawie zajmuje wartościowe rzeczy, które są w stanie pokryć całą należność.