Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 14, 2020 in Biznes |

Nowelizacja ustawy VAT a kasy fiskalne

Nowelizacja ustawy VAT a kasy fiskalne

Coraz więcej jednostek gospodarczych zostaje zobligowanych do
rejestrowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Na dodatek od stycznia
2020 roku co niektórzy przedsiębiorcy zobowiązani są do stosowania tzw.
kas on-line. Nowelizacje przepisów, wprowadzają sporo zmian w
dotychczas stosowanych rozwiązaniach. Z tego też powodu przed podjęciem
decyzji o wprowadzeniu do oferty sprzedaży tego rodzaju urządzeń warto
skorzystać z szkolenia, na których zostaną omówione zagadnienia
dotyczące takich urządzeń jak: kasa fiskalna, terminal płatniczy, kasa
fiskalna mobilna, kasoterminal.

Producenci będą także mieli
możliwość uporządkowanie wszystkich aspektów podatkowych związanych ze
stosowaniem tych urządzeń. Podczas zajęć uczestnicy poznają nie tylko
zasady użytkowania i ewidencjonowania sprzedaży za pomocą tych urządzeń,
ale dowiedzą się także jakie obowiązki i odpowiedzialności wynikają z
ich stosowania. Zarówno podmioty wykorzystujące kasy fiskalne jak
również producenci i sprzedawcy powinni umieć poruszać się po przepisach
regulujących stosownie kas fiskalnych. Warto wspomnieć, że podstawy
prawe regulujące stosowanie kas fiskalnych znajdują się w ustawie o VAT
oraz rozporządzeniach.


Drukarka fiskalna dla przedsiębiorcy: https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy/drukarka-fiskalna-dla-przedsiebiorcy


Każdy
podmiot gospodarczy powinien wiedzieć, kasa fiskalna jest urządzeniem,
przeznaczonym do rejestracji kupna-sprzedaży towaru oraz druku
paragonów. Termin “fiskalny” , czyli z latyńskiego fiscal, oznacza
służący interesom skarbu państwa. Zatem zasadniczym celem wprowadzania
kas fiskalnych do działalności gospodarczej jest państwowa kontrola
obrotu aktywów pieniężnych oraz instrumentów finansowych w podmiotach
gospodarczych.

Ponadto istotnym zagadnieniem dla działających w
tej branży są zmiany w przepisach, które zaczęły obowiązywać od 1
stycznia 2020 roku. W wyniku nowelizacji ustawy o VAT do art. 106b
dodane zostały ustępy 5-7. Dodany ustęp 5 stanowi, że gdy sprzedaż
została potwierdzona paragonem fiskalnym, fakturę dla podatnika podatku
lub podatku od wartości dodanej można wystawić tylko wtedy, jeżeli
paragon ze zbycia zawiera numer identyfikujący nabywcę – NIP.


Kasy fiskalne – co się zmieniło w prawie: https://pospay.com.pl/strefa-wiedzy/kasy-fiskalne-w-2020-roku—co-sie-zmienilo


Zmiana
ta ma na celu wyeliminować wystawianie faktur do paragonów
nieodebranych przez zupełnie innych klientów od tych, którzy
zgłaszających żądanie wystawienia faktury. Znowelizowane przepisy w
drobiazgowy sposób regulują kwestie dokumentowania transakcji. Niezwykle
istotnym w tym stanie prawnym jest to aby podmiot dokonujący zakupu
jako podatnik, a nie jako konsument, poinformował o tym fakcie
sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu.

Nadal na życzenie
konsumentów prywatnych sprzedawca zobowiązany jest do wydania faktury,
jeśli kupujący w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym
dokonano sprzedaży, albo też otrzymano całość lub część zapłaty zgłosi
konieczność wydania tegoż dokumentu. Zatem przepisy dotyczące
wystawiania faktur dla osób prywatnych do sprzedaży odnotowanej w kasie
fiskalnej nie zmieniły się. Wówczas do faktury nie zawierającej NIP-u
trzeba dołączyć odpowiedni paragon.