Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 5, 2022 in Finanse |

Jak firma windykacyjna wchodzi w posiadanie długów?

Jak firma windykacyjna wchodzi w posiadanie długów?

Jeśli spotkałeś nierzetelnego kontrahenta, który unikał uregulowania należności, profesjonalny windykator może pomóc Ci odzyskać pieniądze. Bardzo często dochodzi jednak do sytuacji, w której sama firma windykacyjna staje się wierzycielem. Jak do tego dochodzi? Sprawdź, dlaczego przejmowanie długów jest tak popularne i dowiedz się, jakie kroki podejmują eksperci, aby skutecznie przeprowadzić windykację.

Porozumienie z wierzycielem

W większości przypadków firmy windykacyjne wchodzą w posiadanie długów przez współpracę z wierzycielem. Przedsiębiorcy bardzo często powierzają zadanie odzyskania pieniędzy wyspecjalizowanemu podmiotowi. W momencie osiągnięcia porozumienia eksperci działają w imieniu wierzyciela i mają pełne prawo do dochodzenia należności. Skorzystanie z pomocy profesjonalistów może być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli płynność finansowa firmy jest zagrożona. Działania windykatorów obejmują m.in.:

  • wysłanie wezwania do zapłaty,
  • kontakt telefoniczny i mailowy,
  • przeprowadzanie windykacji terenowej,
  • wspieranie wierzyciela na etapie sądowym.

Zakup wierzytelności

Wiele firm windykacyjnych prowadzi skup wierzytelności. Przedsiębiorcy szukający szybkiego zastrzyku finansowego, mogą sprzedać dług za pewien procent jego wartości. Profesjonaliści zajmują się później jego odzyskaniem. Przejęcie praw do dochodzenia należności w ten sposób potwierdza umowa cesji pomiędzy wierzycielem pierwotnym a wtórnym. Dłużnik nie może sprzeciwić się takiej transakcji, chyba że zakaz sprzedaży był zawarty w porozumieniu stron. Warto zaznaczyć, że niektóre wierzytelności nie mogą zostać przekazane firmie windykacyjnej. Dotyczy to np. długów z tytułu umowy o pracę.

Kiedy można sprzedać wierzytelność?

Sprzedaż długu może być niezwykle opłacalna, jeśli firma znajduje się w kiepskiej sytuacji finansowej. Istotne jest szybkie podejmowanie decyzji, ponieważ o wiele trudniej będzie pozbyć się wierzytelności, których termin spłaty minął bardzo dawno. Łatwiej sprzedać świeże, dobrze udokumentowane długi. Dlatego warto zawsze zachowywać faktury, potwierdzenia odbioru czy inne dokumenty, które mogą być dowodem w sprawie.

Istnieje możliwość sprzedaży należności, której termin jeszcze nie minął. Jeśli masz podejrzenia, że kontrahent może zwlekać z płatnością lub próbować uciec od zobowiązania, to pozbycie się wierzytelności jest dobrym rozwiązaniem. Takie działanie pozwoli odzyskać większość pieniędzy i zadbać o płynność finansową.

Jak firma windykacyjna odzyskuje należności?

Profesjonalne podmioty zajmujące się windykacją mogą odkupić dług lub odzyskać go w imieniu wierzyciela. Proces dochodzenia należności obejmuje różne działania od etapu polubownego, przez reprezentację w sądzie, kończąc na wsparciu w egzekucji komorniczej. Warto jednak pamiętać, że firma windykacyjna musi przestrzegać prawa i zasad etyki. Niedozwolone jest m.in.:

  • nękanie dłużnika telefonicznie,
  • doliczanie dodatkowych opłat,
  • wchodzenie do mieszkania dłużnika,
  • grożenie dłużnikowi.

Większość windykatorów działa bardzo profesjonalnie. Jednak, wybierając firmę do współpracy, warto postawić na doświadczenie. Dzięki Hadyński Inkaso odzyskasz swoje pieniądze szybko i bez problemów. Skutecznie i sprawnie prowadzona windykacja pozwoli oszczędzić sporo czasu i nerwów.