Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 30, 2020 in Biznes, Finanse |

Czym jest księgowość?

Czym jest księgowość?

W prowadzeniu firmy ważną rolę odgrywa szeroko pojęta księgowość. Dlaczego jest ona tak bardzo istotna? Ponieważ to w niej zawiera się całość obrotów finansowych danego przedsiębiorstwa, jest ośrodkiem rozliczeniowym i kontrolującym budżet. Biuro księgowe spółki niejako kataloguje wszystkie transakcje i podejmowane zadania związane z funkcjonowaniem działalności. Kontroluje także źródła przychodów, które wpływają na wielkość zarobionych pieniędzy.

KSIĘGOWOŚĆ – KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA
Można powiedzieć, że księgowość stanowi podstawową formę rachunkowości, która nadzoruje finanse firmy. Wszystkie informacje włączane są do ksiąg rachunkowych – właśnie od nich wzięła się nazwa tego zawodu.
Systematyczne prowadzenie ksiąg rachunkowych zapoczątkowano już w okresie wczesnego renesansu we Włoszech. Opublikowano wtedy przynajmniej dwie prace skupiające się na zasadach księgowości. Pierwsza, to wydana 1494 roku książka Luci Pacioliego pt. „Zasady arytmetyki, geometrii, proporcji i proporcjonalności”, natomiast druga – „O handlu i kupcu doskonałym” – wyszła w 1573 roku, chociaż jej autor, Benedetto Cotruglia, napisał ją sto lat wcześniej.
Księgi rachunkowe muszą zostać założone przynajmniej w tym samym dniu, kiedy następuje pierwsza transakcja finansowa. Z kolei zamknięcie ksiąg wynika z zakończenia roku obrotowego, likwidacji działalności gospodarczej czy zmiany formy przedsiębiorstwa. Zaprzestaje się wtedy prowadzenia zapisów majątkowych.

Na księgi rachunkowe składa się:
– Dziennik, gdzie chronologiczne zanotowane są transakcje,
– Księga główna zawierająca istotne informacje,
– Księga pomocnicza posiadająca dodatkowe szczegóły z księgi głównej,
– Inwentarz, czyli klasyfikacja aktywów i pasywów.

CZYM SĄ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW?
Są jedną z możliwości rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, istnieją jeszcze formy karty podatkowej i ryczałtu. KPiR zobowiązane są prowadzić działalności gospodarcze, których przychód nie przekraczał 5 000 000 złotych w roku podatkowym.
Księgi Przychodów i Rozchodów powinny być uzupełniane regularnie, bezbłędnie oraz uczciwie. Przedsiębiorstwo decydujące się na tę formę rozliczenia koniecznie musi zawiadomić o tym Urząd Skarbowy. Po zakończeniu roku podatkowego firma przechowuje taką dokumentację przez minimum 5 lat.
Księgi Przychodów i Rozchodów zbudowane są z 16 kolumn, które dzielą się na konkretne dane do uzupełnienia.

JAKIE DOKŁADNIE ZADANIA WYKONUJE KSIĘGOWY?
Wiele działalności gospodarczych nie zatrudnia własnego księgowego, dlatego korzysta z usług profesjonalnych biur księgowych. Każda osoba zajmująca się rachunkowością może uzyskać certyfikat potwierdzający jej kompetencje. Dzielą się one na 4 stopnie:

Stopień I – Księgowy
Stopień II – Specjalista do spraw rachunkowości
Stopień III – Główny księgowy
Stopień IV – Dyplomowany księgowy

Podsumowując, księgowy lub księgowa zobowiązani są szczególnie do:
– ewidencji różnych czynności finansowych spółki.
– odpowiedzialnego prowadzenia ksiąg.
– prawidłowości dokumentów.
– przygotowywania sprawozdań finansowych.