Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on gru 13, 2019 in Prawo |

Czy można tłumaczyć teksty prawnicze nie mając wiedzy prawniczej?

Czy można tłumaczyć teksty prawnicze nie mając wiedzy prawniczej?

Teksty prawne- tłumaczenia prawniczego to teksty z obszernej i rozległej tematyki prawa. Stanowiące zawsze wyzwanie pod względem przekładu takiego tekstu w dokumencie.
Osoby bez znajomości prawa oraz lingwistyki nie poradzą sobie tutaj. W tym miejscu należy jasno podkreślić: potrzeba tutaj osób z biegłą oraz bogatą wiedzą z zakresu prawa. Jego rodzajów i odmian języka specjalistycznego w tej dziedzinie. W nim nie tylko duże znaczenie ma dokładne przetłumaczenie poszczególnych ich określeń, lecz również ważne jest miejsce umiejscowienia znaków interpunkcyjnych oraz użycie wielkich liter. Ponadto trzeba umieć, zapisywać nazwy przepisów prawnych oraz na bieżąco uzupełniać własną wiedzę. Potrzeba również biegle, czyli nieustannie zapoznawać się z treścią powstających nowych norm i aktów prawnych. Same hobby, czyli interesowanie się tym, to jest niestety stanowczo za małym atutem. Także same hobby oraz chęci współistniejące przy tym są niewystarczające. Bardzo ważnymi autami w tej branży, będące równoczesnym minimum to: doświadczenie, niezwykła precyzja oraz czujność i skrupulatność. Wymienione przed chwilą cechy osobowości to absolutne żelazna podstawa wykonywania tego zawodu (profesja)

Tłumacz przysięgły, inaczej uwierzytelniony

Obecnie wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione muszą być poświadczone przez tłumacza przysięgłego, inaczej muszą posiadać własny nadany numer repertorium oraz być opatrzone podpisem tłumacza, w tym okrągłą pieczęcią urzędu. Pieczeń urzędowa ma postać sygnowanego symbolu w formie imienia oraz nazwiska, a także danych personalnych tj.: numer uprawnienia i język, którego dotyczą dane uprawnienia.
Ten rodzaj tłumaczeń uwierzytelnionych- potocznie nazywa „przysięgłymi’ zwykle wykonuje się je na podstawie oryginałów dokumentów. Jednak w sytuacji braku tych oryginałów możliwe jest wówczas wykonanie przekładu na podstawie sporządzonej kopii dokumentu. Wtedy w tłumaczeniu zamieszcza się stosowną informację/ adnotację. Również ma to miejsce w sytuacji na specjalne, dodatkowe życzenie klienta. Wtedy do takiego tłumaczenia załącza się dodatkową, stosowną kopię dokumentu źródłowego lub jego innego odpowiedniego, a wymaganie prawnie odpisu dokumentu..
Tłumaczenia uwierzytelnione to też forma tłumaczenia ustnego, np. podczas towarzyszenia klientowi w czasie rozmów handlowych, spotkań biznesowych, spraw urzędowych, wyroków sądowych …etc.

Tłumaczenia Colltra

Biuro tłumaczeń Colltra z siedzibą w miejscowościach: Gliwice i Katowice to biuro tłumaczeń z wieloletnim bogatym portfolio z zakresu tłumaczeń z obszaru prawnego. Firma specjalizuje się w tłumaczeniach od 2008 roku. Obecnie w ofercie firmowej można skorzystać: także tłumaczeń ustnych, tłumaczeń pisemnych: w tym zwykłych oraz specjalistycznych ich form, tłumaczeń uwierzytelnionych, a także korekty i redakcji tekstów. Istnieje także możliwość świadczenia usług z zakresu tłumaczenia całych stron www, w tym portali oraz vortali (portal internetowy poruszający i wyłącznie jedną tematykę z wybranej dziedziny życia).

Jeżeli są Państwo zainteresowani ofertą naszego biura, to świetnie, gdyż nasze usługi są gwarancją znakomitego wybór oraz zadowoleniu naszych Klientów z przeprowadzonych realizacji zleceń przez naszą firmę.

Tłumaczenia ustaw sądowych

Tłumaczenia przysięgłe mogą dotyczyć każdego rodzaju tekstu i wielu różnych tematów, podkategorii prawnych. Są to m. in. pisma urzędowe, teksty prawnicze, finansowe, medyczne, naukowe, świadectwa szkolne, dyplomy uczelni, dokumenty samochodowe, prawa jazdy, wyroki sądowe, decyzje administracyjne czy akty stanu cywilnego, umowy kupna/ sprzedaży.

Tłumaczenia prawnicze

jako widoczna i specyficzna próba integracji oraz integralności.
Tłumaczenia prawnicze jako próba współpracy organów prawnych w kwestii: przepisów prawnych pomiędzy poszczególnymi krajami.
Taka współpraca obejmuje szeroką tematykę “Litery Prawa”. Mająca za jeden wspólny aspekt, a zarazem jeden z podstawowych celów w komunikacji międzynarodowego systemu prawnego.
Chodzi m. in. o opracowanie wspólnych rozwiązań prawnych, prowadzenie negocjacji w różnych sprawach, wzajemnie przestrzeganie ustanowionego prawa, bezbłędna interpretacja prawna, a w razie czego np. pomocy: prawidłowa weryfikacja wraz z wymianą informacji pomiędzy poszczególnymi służbami państw lub rządów albo instytucji. Nie tylko instytucji stojących na straży przestrzegania prawa.