Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on cze 10, 2022 in Biznes, Prawo |

Co zrobić, gdy dłużnikiem jest spółka – czyli jak działają w takich przypadkach kancelarie komornicze?

Co zrobić, gdy dłużnikiem jest spółka – czyli jak działają w takich przypadkach kancelarie komornicze?

Chcąc założyć w Polsce działalność gospodarczą, każdy z przyszłych właścicieli firmy ma do wyboru odpowiednią jej formę prawną. Jedną z dostępnych, wybieraną bardzo często, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy do niej kilka osób, które są wspólnikami i które jednocześnie mogą być członkami zarządu. Spółka z o.o posiada własną osobowość prawną. Co to oznacza z punktu widzenia postępowania sądowego i jak w takich przypadkach muszą działać komornicy sądowi z Gdańska? Tak naprawdę kluczowe znaczenie ma to, iż w celu odzyskania od niej pieniędzy w przypadku, gdy jest ona dłużnikiem, kancelaria komornicza z Gdańska musi wystąpić stricte przeciwko niej, a nie przeciwko samym jej właścicielom. Co to oznacza w praktyce?

Spółka z o.o jako bezpieczna forma prawna?

Taka forma prawna prowadzenia działalności stanowi tak często wybieraną opcję, gdyż w jej przypadku każdy wspólnik choć tworzy jedną firmę, nie ma obowiązku odpowiadać za zobowiązania spółki. Jeśli więc taka spółka jest dłużnikiem, a wierzyciel wystąpi do sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, zdecydowanie trudniej jest wyegzekwować jakiekolwiek pieniądze, bowiem wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania całości takiej spółki. Ale czy na pewno? Czy to znaczy, że taka spółka jest całkowicie bezkarna? Niezupełnie!

Postępowanie egzekucyjne przeciwko członkom zarządu

Jeśli wierzyciel chce odzyskać swoje pieniądze, należy jak najszybciej rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Kiedy sąd taki wniosek wyda, wówczas komornik sądowy z Gdańska może rozpocząć odpowiednie działania. Dlaczego czas jest tak ważny? Często bowiem zdarza się tak, że takie spółki z dnia na dzień tracą swoje środki i stają się wtedy niewypłacalne. W takich sytuacjach należy wystąpić przeciwko członkom zarządu. Należy jednak pamiętać, iż taka sytuacja jest możliwa tylko wtedy, gdy byli oni faktycznie członkami w momencie istnienia zobowiązania wobec wierzyciela. Czy jeśli więc członek zarządu odwoła się z pełnionej funkcji, jest zwolniony z długu? Nie, bowiem pod uwagę bierze się stan z czasu istnienia zobowiązania.

Trzy rodzaje odpowiedzialności w spółce z o.o

Istnieją trzy rodzaje odpowiedzialności za długi wobec wierzyciela w spółce z o.o. Pierwsza to osobista, a więc każdy odpowiada własnym majątkiem za swoje długi. Druga to solidarna, a więc wszyscy razem spłacają dług. Trzecia zaś subsydiarna, a więc odpowiada się tutaj własnym majątkiem za spłatę długu, ale tylko wtedy, gdy pojawi się niewypłacalność spółki, a tym samym komornik z Gdańska nie będzie miał możliwości wszczęcia wobec niej postępowania.